Skip links

Opdracht 1

Op deze pagina's vind je als het goed is alle informatie die je nodig hebt om de workshopdag van PFZ (11-02-2012) mee door te komen. Het enige wat ik hier niet verzorg is een livestream naar de elfstedentocht mocht deze vandaag plaats vinden :) Rechts op iedere pagina vind je een menuutje waarmee je snel tussen stukjes informatie en opdrachten kan wisselen.

Registratie

Om de twitter API te gebruiken moet je een applicatie registreren, dat doe je hier. Je hebt hiervoor wel een Twitter account nodig, maar deze is zo aangevraagd.

Als je geen Twitter account hebt of direct wilt beginnen kan je ook de onderstaande gegevens gebruiken:

  1. Username - PFZWorkshop
  2. Consumer key - FgqIE9mYRmFGXmp4AaZig
  3. Consumer secret - 3fwhhJXNkB8INTi5qlxegwqoVeV5BI3KYNRdinkOA

Nuttige links

  1. Documentatie voor het verkrijgen van een access token bij Twitter: https://dev.twitter.com/docs/auth/3-legged-authorization
  2. Documentatie van het OAuth PECL package: http://php.net/oauth

Opdracht 1

Ons eerste doel is het verkrijgen van een access token zodat we de twitter API kunnen gaan aanroepen. Dit gaan we in drie stappen (die overeenkomen met de eerder besproken OAuth workflow) voor elkaar krijgen.

Of je je tokens opslaat in een sessie of een database maakt niet echt uit. Als we uiteindelijk een access token hebben is het wel handig om voor enige vorm van persistentie te zorgen zodat we niet voor iedere API call die we willen doen opnieuw een access token moeten ophalen.

Je kan in de documentatie van Twitter referenties naar xAuth tegenkomen. Deze kan je in principe negeren, het is een workaround van Twitter om mobiele en desktop applicaties OAuth te laten gebruiken.

Opdracht 1.1 - een request token

De eerste stap is het ophalen van een request token bij Twitter. Gebruik het OAuth PECL package en de bovenstaande documentatie om dit voor elkaar te krijgen. Handige debugtools, mocht er iets niet lukken, zijn getLastReponseInfo en getLastResponse.

Twitter docs: https://dev.twitter.com/docs/api/1/post/oauth/request_token

Opdracht 1.2 - een geauthoriseerd request token

Als je het request token eenmaal hebt is het tijd om je gebruiker te laten autoriseren. Noodzakelijke stappen zijn op dit moment:

  1. Het redirecten van een gebruiker naar de juiste URL bij Twitter
  2. De callback van twitter afvangen en het geautoriseerde request token ergens bewaren

Twitter docs: https://dev.twitter.com/docs/api/1/get/oauth/authorize

Opdracht 1.3 - een access token

Tenslotte is het tijd om het werk af te ronden en te zorgen voor een access token. Denk eraan dat we dit access token de rest van de dag gaan gebruiken. Het is handig om dit op te slaan op een iets persistentere plek dan bijvoorbeeld een sessie.

Twitter docs: https://dev.twitter.com/docs/api/1/post/oauth/access_token