Skip links

Opdracht 3

Op deze pagina's vind je als het goed is alle informatie die je nodig hebt om de workshopdag van PFZ (11-02-2012) mee door te komen. Het enige wat ik hier niet verzorg is een livestream naar de elfstedentocht mocht deze vandaag plaats vinden :) Rechts op iedere pagina vind je een menuutje waarmee je snel tussen stukjes informatie en opdrachten kan wisselen.

Registratie

Ook voor Facebook geldt dat je een applicatie moet registreren voordat je gebruik kan maken van de Facebook API. Registreren van een applicatie doe je hier. Let op, ook nu heb je een Facebook account nodig.

Nuttige links

  1. Draft van OAuth 2 waarop Facebook's OAuth is gebaseerd: http://tools.ietf.org/pdf/draft-ietf-oauth-v2-12.pdf
  2. De laatste draft van OAuth 2: http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-v2-23

Opdracht 3

Na onze verkenning van OAuth 1 is het tijd om naar OAuth 2 te kijken. We hebben zojuist weer kort de theorie doorgenomen, dus het is een uitstekend moment om weer de praktijk in te duiken.

Als het goed zullen we ook merken dat het ten opzichte van OAuth 1 inderdaad makkelijker is om OAuth 2 te gebruiken.

Opdracht 3.1

Zoals besproken kent OAuth 2 een aantal verschillende workflows. Facebook ondersteunt de client-side en server-side flows. Wij zullen vandaag enkel de server-side flow gebruiken. De documentatie hieronder is erg duidelijk op dit vlak.

Het eerste stapje is dus net als bij Twitter het verkrijgen van een access token. Let er op dat je alvast een access token regelt waarmee je ook status updates mag posten (zie onderstaande link over permissies voor meer info), de scope publish_stream is hiervoor van belang. Ook interessant is de scope offline_access, zonder deze scope verlopen access tokens relatief snel.

Opdracht 3.2

Met het access token bij de hand gaan we eerst maar weer eens onze basic gebruikersinformatie ophalen. Na het verkrijgen van een access token is deze informatie altijd beschikbaar, je hoeft hier geen extra scope parameters voor mee te geven. Door een de scope read_stream toe te voegen tijdens je access token request kun je ook de laatste berichten van een user ophalen.

Opdracht 3.3

Ook bij Facebook geldt natuurlijk dat onze heilige graal het posten van informatie naar Facebook is. Data ophalen is voor pussies  :D

Zoals hierboven al staat moet je wel een access token hebben opgevraagd met de scope publish_stream. Als dat echter het geval is moet je vrij eenvoudig data naar je Facebook status toe kunnen pushen.